Informace o dluhopisech Ideall-2017/8,30 - uzavřené emise

Název dluhopisu:

Ideall-2017/8,30

Podoba a forma:

listinný cenný papír na jméno

Jmenovitá hodnota:

50.000,- Kč

Výnos dluhopisu:

8,3% p.a.

Datum emise:

1.7.2017

Splatnost úroků:

ročně vždy ke 30.6. příslušného roku

Splatnost dluhopisu:

3 roky, 30.6.2020

Převoditelnost:

není Emitentem omezena

Zajištění:

ručitelské prohlášení 3. osoby


Emisní podmínky jsou v pdf formátu ke stažení zde.