Často kladené otázky

Zde jsou odpovědi k otázkám, které zajímají investory. Texty odpovědí jsou čerpány z webů, které se zabývají investováním do dluhopisů.

Co je to dluhopis?

Jedná se o druh cenného papírů, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, a je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. To vše k předem stanoveným datům. Dluhopisy jsou častým cílem investic velkých bankovních domů. Ty k tomu využívají investiční fondy, které za tímto účelem zřizují a nabízejí svým klientům. Když je to dobrá investice pro banky, tak může každý inkasovat obdobné výnosy jako banky!

Proč investovat do firemních (korporátních) dluhopisů?

Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.

Je výhodnější pevná, nebo pohyblivá úroková sazba?

V současné době nízkých mezibankovních úrokových sazeb je u firemních dluhopisů pro investory nejvýhodnější kombinovaná sazba, složená z pevné a pohyblivé části. Taková sazba může zajistit výnos proti poklesu a na druhé straně dává investorovi jistotu nárůstu úroků v případě zvyšování mezibankovních sazeb. Taková jistota chybí u dluhopisů, které nabízejí pouze pevnou sazbu.

Proč firmy emitují dluhopisy?

Jelikož tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru a na druhé straně poskytnou investorům lepší výnos z vložených peněz, než jaký mohou získat uložením v bance.

Dostane investor zpět své finanční prostředky?

Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do korporátních dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu na burze. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.

Jaký je rozdíl proti státním dluhopisům?

Investice do státních dluhopisů je velmi stabilní a bezpečnou investicí. Na druhou stranu stát neinvestuje získané prostředky obdobně jako firma. Nabízí jenom jistotu v uložení a vyplacení investice, proto je rozdíl i ve výnosu. Státní dluhopisy mohou mít i záporný úrok. Firemní dluhopisy jsou výrazně výnosnější.

Je návratnost investice do dluhopisů garantována z Fondu pojištění vkladů?

Fond pojištění vkladů garantuje do určité výše peníze uložené na účtech v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách, nikoliv v dluhopisech.

Pro investory je významné, zda Emitent použije prostředky získané z prodeje dluhopisů na pořízení nemovitostí a technického zařízení. Hodnota investice je pak podložena reálnými aktivy, která mají pro investory význam jako určité zajištění. Rovněž ručení třetí osobou je institut poskytující garanci návratnosti investice.