O firmě Produkty, Služby Pro investory

Objednávka Dluhopisů Ideall-2017/8,30

Chcete-li nyní získat k úrokům z dluhopisů ještě novoroční bonus, objednejte nyní Dluhopisy Ideall vyplněním interaktivního formuláře objednávky, který je dostupný v sekci Pro Investory, nebo si stáhněte pdf formulář objednávky na této stránce a vyplněný zašlete e-mailem na adresu: dluhopisy@ideall.eu.

Promyslet

Před objednáním dluhopisů Ideall-2017/8,30 si promyslete:

  1. Jakou částku chcete investovat (kolik Dluhopisů chcete koupit).
  2. Způsob podpisu smlouvy o úpisu Dluhopisů. (Korespondenčně v příloze e-mailu / osobně).
  3. Způsob úhrady emisního kurzu, tj. ceny za Dluhopisy. (Bezhotovostně / hotově).
  4. Způsob převzetí upsaných Dluhopisů. (Poštou / Osobně).
  5. Způsob vyplácení úrokových výnosů z Dluhopisů a vrácení jistiny Dluhopisů. (Bezhotovostně / hotově).
Pozn.: V případě zájmu o hotovostní platby je výše denní částky hotovostní platby omezena zákonem.


Postup pro objednání dluhopisů:

  • Vyplňte interaktivní formulář na této stránce a odešlete.
  • Nebo si stáhněte pdf formulář objednávky (pro fyzickou, nebo právnickou osobu) a po vyplnění (např. v programu Adobe Reader) objednávku uložte na disk PC
  • vyplněnou objednávku pak odešlete jako přílohu na email dluhopisy@ideall.eu


Formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Fyzické Osoby..

Formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Právnické Osoby..

* Odesláním formuláře objednávky nevzniká právní nárok na úpis dluhopisů.