O firmě Produkty, Služby Pro investory

Informace o emisi dluhopisů Ideall

Uvedené údaje jsou čerpány z Emisních podmínek. Předpokladem kvalifikovaného rozhodnutí investora je seznámení se s celým obsahem Emisních podmínek.

Nabídka dluhopisů Ideall-2017/8,30

Emitent: Ideall s.r.o., se sídlem Poděbaby 124, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 05065224, zapsaná dne 9. 5. 2016 v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 37098.
Název dluhopisu:Ideall-2017/8,30
Podoba a forma: listinný cenný papír na jméno
Jmenovitá hodnota: 50.000,- Kč
Výnos dluhopisu: 8,3% p.a.
Datum emise: 1.7.2017
Splatnost úroků: ročně vždy ke 30.6. příslušného roku
Splatnost dluhopisu: 3 roky, 30.6.2020
Převoditelnost: není Emitentem omezena
Zajištění: ručitelské prohlášení 3. osoby


Výnos z dluhopisů Emitent použije na pořízení nemovitostí, jejich modernizaci a vybavení pro výrobu, skladování a obchod.
Tyto investice povedou k zefektivnění výroby a provozu, za současného snížování nákladů na produkci a distribuci. Společnost bude moci rozšířit prodej o segment maloobchodu ve vlastní režii, čímž dojde k výraznému nárůstu výnosů z prodeje.
Emisní podmínky jsou v pdf formátu ke stažení zde..