O firmě Produkty, Služby Pro investory

Novoroční bonus:

Stav emise:
Stav úpisu

Info ke stažení:

Dluhopisy Ideall s pevným úrokem 8,3% p.a.

Výnos z dluhopisů je plánován na pořízení nemovitostí, jejich modernizaci a vybavení pro výrobu a obchod.

Dluhopisy jsou zajištěny majetkem emitenta a ručitelským prohlášením společnosti Agrokontrakt s.r.o.

Investice povedou k rozšíření a zefektivnění výroby a provozu, za současného snížování nákladů na produkci a distribuci. Společnost bude moci rozšířit prodej o segment maloobchodu ve vlastní režii, čímž dojde k výraznému nárůstu výnosů z prodeje produktů a služeb.

Novoroční bonus (nákupní zvýhodnění) nyní poskytujeme investorům při zakoupení dluhopisů nejpozději do 31.1.2018, zde přímo u emitenta.

  • 1% při nákupu od 3 ks dluhopisů tj. od 150 tisíc Kč
  • 2% při nákupu od 6 ks dluhopisů tj. od 300 tisíc Kč
Chcete-li získat nákupní bonus, vyplňte níže uvedenou objednávku Dluhopisů a odešlete přímo z webové stránky, nebo si stáhněte pdf formulář objednávky a vyplněný zašlete e-mailem na adresu: dluhopisy@ideall.eu. Nabídka okamžitého bonusu platí do 31.1.2018, nebo do vyčerpání kvóty tranše.


Objednávám tímto Dluhopisy Ideall-2017/8,30.:

Upisovatel (fyzická osoba)
Jméno a příjmení: *
Adresa trvalého pobytu: *
Rodné číslo: *
Číslo OP (nebo cestovního pasu): *
E-mailová adresa: *
Telefon: *
Číslo bankovního účtu upisovatele (pro úhradu výnosů a jmenovité hodnoty dluhopisů)
Bankovní účet:
Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
Doručovací adresa:
Předmět objednávky:
Počet objednaných dluhopisů (ks):*
Cena celkem (ks x 50.000,-):*
Způsob podpisu smlouvy o úpisu:* Korespondenčně (v příloze e-mailu)   Osobně
Způsob úhrady emisního kurzu:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Převzetí upsaných Dluhopisů:* Poštou (jako cenné psaní)   Osobně
Způsob plateb úroků:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Způsob splacení jistiny Dluhopisů:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Poznámka:
Antispam. Spočítejte prosím: 16 - 4